42. redovita i izborna skupština

02. 5. 2011.

Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek na temelju Članka 27. Statuta, izvršni odbor Udruge računovođa i financijskih djelatnika Osijek, saziva 42. REDOVITU I IZBORNU SKUPŠTINU, koja će se održati 13. svibnja 2011. godine (PETAK) U RESTORANU “KOPIKA”, Tvrđavica bb, OSIJEK s početkom u 19,00 sati

Dnevni red

1. Otvaranje skupštine
2. lzbor radnih tijela skupštine
– radnog predsjedništva
– verifikacijske komisije
– kandidatske komisije
– zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

3. Izvješće Povjerenstva o izboru nagrađenih radova učenika i studenata iz područja računovodstva i financija
4. Izvješće o radu izvršnog odbora
5. Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju Udruge za 2010. godinu
6. Rasprava pa izvješćima i pozdravna riječ gostiju
7. Izvješće verifikacijske komisije
8. Usvajanje izvješća o radu Udruge
9. Davanje razrješnice dosadašnjim tijelima Udruge

10. lzbor novih tijela Udruge
– IZVRŠNOG ODBORA
– NADZORNOG ODBORA
– SUDA ČASTI
– PREDSJEDNIKA, DVA POTPREDSJEDNIKA I TAJNIKA

11. Prijedlog programa rada za mandatno razdoblje usvajanje istog

Društvena večer održat će se poslije skupštine u istom prostoru.
Molimo potvrdu Vašeg dolaska do 09.svibnja 2011. godine.
Telefon 031/283-675; fax 031/283-624