AKTUALNOSTI U PDV-u i OBRAČUN PDV-a NAKON ULASKA U EU

26. 9. 2012.

Osijek, 05. listopada 2012.
Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek,
Osijek, Šet.K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati
Program

I. AKTUALNOSTI U OBRAČUNU PDV-a

1. Isporuka kao predmet oporezivanja i osnovica za obračun PDV-a
2. Što se smatra prolaznim stavkama u sustavu PDV-a i porezni status “prefakturiranja troškova“
3. Ispravak računa i naknadna promjena porezne osnovice
– Naknadni popusti
– Umanjenje porezne osnovice zbog nemogućnosti naplate
– Povrati robe i reklamacije
– Kako ispraviti račun u slučaju pogrešno obračunanog PDV-a
– Primjena valutne klauzule i ispravak porezne osnovice
4. Sadržaj računa i korištenje pretporeza – najčešće pogreške
5. Aktualnosti kod obračuna poreza u graditeljstvu (građevinske situacije ili računi)
6. Prijenos gospodarske cjeline i porezne obveze pri prijenosu
7. Isporuke bez naknade (reprezentacija, promidžba i drugo)
8. Interna kontrola obračuna PDV-a u odnosu na iskazane prihode
9. Knjiženje PDV-a obračunanog po nadzoru Porezne uprave
10. Drugi primjeri iz prakse poreznih obveznika

II. OBRAČUN PDV-a NAKON ULASKA U EU

1. Usklađivanje Zakona o PDV-u s Direktivom 2006/112/EZ
– Što još treba uskladiti s pravnom stečevinom EU
– Izuzeća u prijelaznom razdoblju i trajna izuzeća
2. Obračun PDV-a na isporuke unutar jedinstvenog tržišta EU
nakon 1. srpnja 2013.
– Načela ubiranja PDV-a na području Zajednice
– načelo zemlje porijekla – za isporuke dobara za krajnju potrošnju
– načelo zemlje odredišta – za isporuke dobara između poduzetnika
– načelo zemlje primatelja usluga (obrnuti postupak oporezivanja)
– načelo zemlje davatelja usluge
– izuzeci od općih načela oporezivanja usluga
– Identifikacijski PDV broj i provjera broja putem informatičke baze VIES
– Što je to zbirna prijava i tko ju sastavlja?
3. Obračun PDV-a kod isporuka dobara i usluga u treće zemlje

Predavači: savjetnica – urednica u časopisu „Računovodstvo i financije“
mr.sc. Miljenka Cutvarić,
dr.sc.Ivan Čevizović

RADIONICA PDV EU 2012
Naknada: 500,00 kuna (prezentacije predavača, radni pribor i PDV)
Uplata: žiroračun Udruge RFD Osijek, broj: 2500009-1102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna zbog ograničenog broja mjesta, prijaviti se možete na e-mail ili faxom.