Izvještaj o radu za 2010

01. 4. 2011.

Udruga računovodstvenih i financijskih djelatnika Valpovštine djeluje na području gradova Valpovo, Belišće te općina Bizovac i Petrijevci. Samostalno djeluje od 1980.godine i broji 50 članova. Tijekom 2010 godine aktivno smo se zalagali za povećanje članstva udruge, te smo uspjeli uključiti bivše članove. Iako nismo bili u mogućnosti samostalno organizirati stručno usavršavanje kroz seminare, naše članove redovito smo slali na stručna usavršavanja koje su organizirale udruge Osijek, Našice i Beli Manastir.

Redovito smo bili prisutni na sastancima koje je organizirala Hrvatska zajednica kao i na regionalnim sastancima. Naš predstavnik redovito je bio prisutan na Simpozijima koje je organizirala HZR. Izvršni odbor koji 15 članova redovito se sastajao prije organizacije aktivnosti koje su nam bile zacrtane u programu rada: seminari, sportske igre, skupštine i izleti.

Pored toga imamo izvanrednu suradnju na nivou Slavonije a naročito sa udrugama iz Našica i Slavonskog Broda. Ovom prilikom se zahvaljujemo što su nas pozivali na izlete koje su organizirali tijekom prošle godine kao i svake godine do sada prisustvovati sportskim igrama koje su prošle godine održane u Našicama i gdje su naši takmičari ostvarili zapažene rezultate.

Surađujemo sa svim ostalim udrugama u našoj regiji te obvezno prisustvujemo svim njihovim Izvještajnim i izbornim skupštinama. U suradnji sa udrugom Našice i Slavonski Brod pokušali smo i prošle godine organizirati posjet sajmu vina u Vilanju, susjedna Madžarska ali zbog recesije nismo sakupili dovoljan broj članova te smo odustali posjeta. Nadamo se da su ova teška vremena recesije iza nas ta da ćemo u 2011 biti u mogućnosti realizirati sve aktivnosti zacrtane Programom rada za 2011. Zahvaljujem se na iskazanom povjerenju u posljednja dva mandata te se nadam da će izabrano novo rukovodstvo na čelu sa predsjednikom još uspješnije voditi ovu udrugu.