NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O POREZU NA NEKRETNINE

26. 11. 2012.

Poštovani, preuzmite nacrt prijedloga zakona o porezu na nekretnine.

m1.pdf
ZAKON O POREZU NA NEKRETNINE