NOVOSTI U OPOREZIVANJU DOHOTKA, PRIPREME ZA GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE I POREZNE PRIJAVE ZA 2011. I DRUGE AKTUALNOSTI

19. 10. 2011.

TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb u suradnji s Udrugom RFD Osijek organizira zajednički seminar NOVOSTI U OPOREZIVANJU DOHOTKA, PRIPREME ZA GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE I POREZNE PRIJAVE ZA 2011. I DRUGE AKTUALNOSTI

Osijek, 28. 10. (petak) 2011. – Hotel Mursa, Bartola Kašića 2
Početak u 9,30 sati (prijam od 8,45)

PROGRAM SEMINARA
1. IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
• novosti kod isplate i evidentiranja predujmova dobiti i dividendi
• smanjenje neoporezive kamate – jeftiniji krediti radnicima
2. PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK
• obveza konačnog obračuna poreza i doprinosa u zadnjoj plaći u 2011.
• božićnice i darovi djeci, poslovni pokloni, darovi radnicima i plaća u naravi
• plaće, drugi dohodak
• nepuno radno vrijeme, volonteri – obračun doprinosa
• pregled obveznika, osnovica i propisanih stopa doprinosa i renti
• podnošenje obrasca R-Sm u 2012.
3. IZMJENE ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU I OPOREZIVANJE MIROVINE
• mogućnost povratka u I. stup
• uključivanje dodatka u mirovinu
4. PRIPREME ZA IZRADU GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA
• godišnji popis, inventurni viškovi i manjkovi
• otpis, rashod i vrijednosno usklađivanje potraživanja i zaliha
• konačni obračun amortizacije i dr.
5. JAVNA OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA, OBVEZNICI, ROKOVI, DOKUMENTACIJA I DR.
6. E-POSLOVANJE
• e-računi i e-uplatnice
• servis za e-poslovanje
• Registar korisnika e-Računa
7. PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN PDV-a
• izmjene propisa o PDV-u tijekom 2011.
• što treba pregledati i provjeriti prije konačnog obračuna PDV-a?
• korištenje privatnih i službenih vozila
• darovi i donacije
• reprezentacija, promidžba i spozorstva
8. POREZ NA DOBIT
• pregled i provjere evidencija prije konačnog obračuna poreza na dobit
• dozvoljena smanjenja porezne osnovice
• stanovi, kuće za odmor, automobili, plovila i zrakoplovi u vlasništvu društva
• zatezne i ugovorne kamate (promjena eskontne stope od 1.7.)
• pregled poreznih olakšica i poticaja

ODGOVORI NA PITANJA SUDIONIKA
PREDAVAČI

mr. Drago Kovačić, direktor grupe proizvoda FINA-e
TEB-ovi savjetnici
PISANI MATERIJAL
Priručnik s obradom seminarskih tema
KOTIZACIJA
Naknada iznosi 450,00 kn po sudioniku i uključuje PDV, pisani materijal, blok, olovku i osvježavajući napitak.
GRATIS
Jedan sudionik iz tvrtke koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2011. podmirena.
POPUST
Pretplatnici TEB-ovog časopisa “Financije, pravo i porezi” ostvaruju popust od 20% i plaćaju 360,00 kn po sudioniku, ako je obveza za 2011. podmirena.
UPLATA
Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun UDRUGE RFD OSIJEK 2500009-1102015909, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.
Napominjemo da Vam je i TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. uputio poziv za ovaj seminar.

OBAVIJEST-TEB-SEM-281011-PODUZETNICI