Održan sastanak Izvršnog odbora URFD

05. 4. 2011.

Dana 04. 04. 2011. održan je sastanak Izvršnog odbora URFD u prostorijama grada Valpova sa početkom u 18 sati. Sastanku prisustvuju slijedeći članovi: Marija Kušić, Dragan Vidošić, Jasna Stojaković, Zlatko Ivošević, Dalibor Berečić, Mirko Novoselić, Ivica Majdenić i Karmela Jurlina. Opravdano odsutni: Marin Vuksanić, Milka Furlan, Jadranka Korošić , Gorana Špoljarić i Luka Zubčić.

Sastanak je otvorila predsjednica Udruge Marija Kušić i predložila slijedeći:

DNEVNI RED:
1. Izvještaj o realizaciji programa rada za ožujak 2011. godine;
2. Izvještaj o održanim Skupštinama u Našicama i Požegi;
3. Izvještaj o regionalnom sastanku Udruga u Đakovu;
4. Odlazak na simpozij u Dubrovnik.
5. Razno.

Točka 1.

Marija Kušić je upoznala prisutne sa realizacijom programa rada za ožujak 2011. godine te je rekla da smo uspjeli doraditi bitne proslove oko registracije Udruge te nabavke informatičke opreme koju nam je omogućila Hrvatska zajednica računovođa Zagreb te nam predala prijenosno računalo i štampač na upotrebu kako bi naša Udruga mogla normalno funkcionirati. Tijekom ovog mjeseca potpisan je Ugovor o poslovnoj suradnji sa Centrom za poduzetništvo Valpovo. Izrađene su WEB stranice naše Udruge na adresi www.urfdvalpovo.com

Točka 2.

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednica Marija Kušić je upoznala prisutne sa održanim skupštinama Udruga Našice i Požega na ikojima je naša Udruga imala po otri predstavnika.

Točka 3.

Marija Kušić je upoznala prisutne sa održavanjem regionalnog sastanka Udruga Slavonije i Baranje sa predsjednikom HZ računovođe Zagreb koji je održan u Đakovu 28.04.2011. godine i na kojem su svi predsjednici podnijeli izviješća o radu u protekloj godini.

Točka 4.

U ovoj točki dnevnog reda članovi Izvršnog odbora su upoznati sa održavanjem Simpozija u Dubrovniku-Financijske i računovodstvene mjere izlaska iz recesije na kojem bi trebalo biti prisutno što više članova naše Udruge kako bi se što bolje pripremili za rješavanje svakodnevnih zadataka i što prije izašli iz recesije. Ovo je prioritetni zadatak svih članova naše Udruge za četvrti mjesec-pronaći što više kandidata za dolazak na Simpozij u Dubrovnik. Simpozij se održava od 05.-07.05.2011. godine. Udruga RFD Osijek organizira prijevoz za sve članove sa područja Slavonije i Baranje. Cijena prijevoza na relaciji Osijek-Dubrovnik-Osijek iznosi 650,00 kuna. Za organizaciju ispred Udruge RFD Valpovštine javiti se tajniku Draganu Vidošiću na mobitel 091/989-2210.

Točka 5.

Pod ovom točkom dnevnoga reda predsjednica Udruge je istaknula da svi članovi naše Udruge trebaju raditi na omasovljenju članova što nam je stalni zadatak.

Sastanak je završen u 19 sati i 30 minuta.

Zapisničar: Dragan Vidošić
Predsjednik: Marija Kušić