Održana redovita Izborna skupština

27. 4. 2015.

Udruga računovođa i financijskih djelatnika Valpovštine u petak 24.04.2015. godine održala je redovitu Izbornu skupštinu. Za predsjednika ponovno je izabrana Marija Kušić, za dopredsjednika Marin Vuksanić, a za tajnika Dragan Vidošić. Izabran je i novi Izvršni odbor(u prilogu materijala). Skupštini je ispred grada Belišća prisustvovao i pozdravio goste i domaćine zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, a isplred grada Valpova gradonačelnik Leon Žulj. Ispred Hrvatske zajednice računovodstvenih i financijskih radnika prisustvovao je i predsjednik mr.sc. Bogomil Cota, a prisutne je pozdravio glavni i odgovorni urednik časopisa Računovodstvo i financije prof.dr.sc. Danimir Gulin. Pored članova iz Valpovštine Skupštini su nazočili i predstavnici susjenih nam URFD-a Osijek, Županja, Đakovo, Beli Manastir, Slavonski Brod, Požega, Vinkovci i Našice. URFD Valpovštine okuplja računovodstvene i financijske radnike iz gradova Belišće i Valpovo te općina Bizovac i Petrijevci. U proteklom mandatnom razdoblju URFD je uspjela obnoviti i pomladiti članostvo. U cilju promicanja značaja i ugleda računovodstvene i financijske struke članovi će i dalje biti upućivani na razne oblike usavršavanja. Jedan od ciljeva udruge biti će obnoviti suradnju sa obrazovnim institucijama koje školuju kadrove za računovodstvene i finanacijske poslove, te učestvovati u prijedlozima Zakona o računovodstvu koji je trenutno u izradi.

PRIJEDLOG Izbora novih članova tijela Udruge

Izvršni odbor Udruge RFD Valpovštine na sjednici održanoj 23.02.2015. godine donio je Odluku o sazivanju redovite Izborne Skupštine te uslijed gore navedenog predlaže slijedeće članove tijela Udruge:

a) Temeljem novog Statuta Udruge za članove Izvršnog odbora predlažu se slijedeći članovi Udruge:
1. Marija Kušić
2. Milka Furlan
3. Marin Vuksanić
4. Dragan Vidošić
5. Jasna Stojaković
6. Luka Zubčić
7. Zlatko Ivošević
8. Domagoj Varžić
9. Melita Ivanković
10. Katica Kovač
11. Berečić Dalibor
12. Gorana Špoljarić
13. Ivica Marjdenić
b) Temeljem novog Statuta Udruge Izborna komisija predlaže za:

Predsjednika Udruge – Marija Kušić
Dopredsjednika Udruge Marin Vuksanić, te za
Tajnika Udruge – Dragana Vidošića

c) Za članove Nadzornog odbora sukladno novog Statuta Udruge predlažu se:

– Jadranka Krpan – Predsjednik
– Senka Karapetrić – Član
– Jadranka Pavošević – Član

d) Za članove Stegovnog suda sukladno novog Statuta Udruge predlažu se:

– Danko Butorac – Predsjednik
– Vlado Crnogaj – Član
– Gorana Špoljarić – Član