PLAN AKTIVNOSTI 1.1O.-31.12.2012

27. 9. 2012.

10 mj.

6.10.2012 – Posjet Villanyu
20.,21.10.2012 – Posjet Sarajevu u suradnji s URFD Baranja iz Belog Manastira
22.10. – Seminar
– Sastanak izvršnog odbora

11 mj.

9.,10.,11.2012 – U suradnji s URFD Našiće, izlet na Terme Jezerčice
16.11.2012 – Izvještajna Skupština URFD Valpovštine
26.11.2012 – Sastanak izvršnog odbora

12 mj.

10.12.2012 – Seminar
– Sjednica izvršnog odbora