Poziv na međunarodnu konferenciju

17. 5. 2011.

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Hrvatska mreža za ruralni razvoj i Udruga Slap, u okviru IPA projekta HERMES organiziraju međunarodnu konferenciju na temu:

POLJOPRIVREDNA POLITIKA I RURALNI RAZVOJ – PERSPEKTIVE I OČEKIVANJA OD EU

Ovo je prva u nizu od 5 tematskih konferencija, koja ima za cilj informirati opću i stručnu javnost o perspektivama razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora u okviru EU. Kroz dvije tematske cjeline: poljoprivrednu politiku i ruralnu ekonomiju, predstavnici relevantnih hrvatskih institucija će zajedno sa stručnjacima iz zemalja EU imati priliku predstaviti perspektive razvoja u okviru EU. Nastojat ćemo ukazati na promjene te gospodarskim subjektima, jedinicama lokalne samouprave, predstavnicima institucija, organizacijama civilnoga društva i lokalnim akcijskim grupama pojasniti nove uvjete poslovanja kako bi se na vrijeme pripremili za postizanje konkurentosti i prepoznavanje prilika za razvoj.

Konferencija se odžava u hotelu Osijek u Osijeku 23. svibnja u vremenu od 10.00 do 17.00 sati.

Bilo bi nam iznimno drago da se uključite u rad konferencije i svojim aktivnim sudjelovanjem date doprinos programu kvalitetnog informiranja o uvjetima poslovanja i perspektivama nakon ulaska Hrvatske u EU. Konferencija je koncipirana na način da pored informiranja ostavlja prostor za pitanja i raspravu te konačnoj izradi zaključaka koji će biti upućeni na relevantne instuitucije RH.

Za dodatne informacije možete nam se obratiti na telefone 221-840 (Ljerka Vučković, RRA) ili 213 556 (Ivana Brkić, Udruga Slap) te putem e-maila regija@obz.hr ili udruga.slap@gmail.com. Molimo da svoje sudjelovanje, najkasnije do petka 20. svibnja, potvrdite telefonom ili ispunjavanjem prijavnice klikom na link http://tinyurl.com/hermeskonferencija.

Najljepše zahvaljujemo na suradnji.

Uz pozdrav i poštovanje,

Direktor RRA Slavonije i Baranje Dr.sc. Stjepan Ribić
Predsjednica udruge Slap Sonja Vuković

Preuzmite doc datoteku.