Program redovitog usavršavanja

23. 10. 2012.

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika upisana u Registar nositelja programa pod evidencijskim brojem 5, organizira program redovitog usavršavanja odobren od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave:

PLANIRANJE NABAVE ZA 2013. GODINU

Evid. br. pro. Datum Mjesto i adresa održavanja
2012-2067 15.11.2012. ZAGREB Dvorana HZRIF, J. Gotovca 1/II
2012-0068 22.11.2012. ZAGREB Dvorana HZRIF, J. Gotovca 1/II
2012-0069 23.11.2012. ZAGREB Dvorana HZRIF, J. Gotovca 1/II
2012-0070 28.11.2012. ZAGREB Dvorana HZRIF, J. Gotovca 1/II

Trajanje radionice 9,30 – 16,30 sati

Program redovitog usavršavanja provodimo kao interaktivne radionice u trajanju od 8 nastavnih sati. Svakom polazniku programa redovitog usavršavanja HZRIF izdaje potvrdu o pohađanju. Pohađanje radionica redovitog usavršavanja odobrenih od strane Uprave za sustav javne nabave, od najmanje 32 nastavna sata, tijekom tri godine važenja certifikata uvjet je za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Program radionice redovitog usavršavanja:

1. Pripremne radnje za planiranje nabave
– praktični primjeri količinskih i vrijednosnih podloga za planiranje
– specifikacije roba, radova i usluga
– planiranje potreba za redovno poslovanje
– iskazivanje i planiranje potreba,
– katalog proizvoda, troškovnik
– izvještaj o potrošnji prethodnog razdoblja

2. Procedure planiranja nabave – praktični primjer
– pravila u procesu izrade plana nabave
– definiranje odgovornih osoba
– razgraničenje dužnosti i obveza
– definiranje rokova za prikupljanje podataka i prijedlog plana nabave
– usklađivanje procijenjene vrijednosti sa osiguranim sredstvima
– povezivanje sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i Zakonom o proračunu

3. Izrada i objava plana nabave
– zakonska obveza za naručitelje
– obveza objave na internetskim stranicama
– izmjene i dopune plana nabave
– najčešće nepravilnosti pri izradi
– povezivanje stavki plana nabave s financijskim planom ili proračunom
– praktični primjeri plana nabave

4. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – praktični primjeri
– obveza izrade registra ugovora i objava na internetskim stanicama
– treba li istovremeno voditi i Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi sukladno Zaključku Vlade RH iz 2011. godine
– izvršenje ugovora o javnoj nabavi i mjerenje izvršenja
– kontrola nad izvršenjem ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Predavači na programu redovitog usavršavanja su treneri u sustavu javne nabave s velikim praktičnim iskustvom u provođenju postupaka i pravne zaštite: Nikolina Bačurin, savjetnica za javnu nabavu u Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, Danijela Banković – specijalist nabave Zračna luka Pula i Jasna Nikić, savjetnica urednica u HZRIF-u.”

Detaljan program rada, informacije i prijava na www.rif.hr
Literatura: prezentacije predavača i priručnik „Planiranje nabave“
Naknada: 750,00 kn – uključuje literaturu, radni pribor, osvježavajući napitak i PDV.
Uplate: HZ RIF, Zagreb, žiroračun broj: 2360000 – 1101241118 ili gotovinom prije početka, OIB: 75508100288
Prijave i informacije: 01/4686 – 500, 4686 – 505; telefax: 01/4686 – 496., www.rif.hr

Molimo Vas da zbog izdavanja potvrde o pohađanju programa usavršavanja dostavite prijavnicu.

ZBOG OGRANIČENOG BROJA MJESTA PRIJAVA OBVEZNA – http://www.rif.hr/seminari-edukacije/prijavnica4/radionice/134