REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA URFD

17. 2. 2016.

Udruga računovođa i financijskih djelatnika Valpovštine, održala je redovnu izvještajnu skupštinu u Kavani Gutmann u Belišću, 12.02.2016. godine. Skupštinu je otvorila predsjednica Udruge, Marija Kušić te su se izabrala radna tijela skupštine:

• Radno predsjedništvo u sastavu: Zlatko Ivošević- predsjednik i članicama Katicom Kovač i Goranom Špoljarić.
• Verifikacijska komisija u sastavu Jelene Tomaš, Anice Sakač i Branka Rupčića
• Zapisničar: Dragan Vidošić i 2 ovjerovitelja zapisnika: Danko Butorac i Ivica Šimunov.

Na skupštini se izvjestilo o radu Udruge u prethodnom razdoblju, financijskom poslovanju i radu Nadzornog odbora te su se navedena izvješća i usvojila. U izvješću za prethodnu godinu obavješteni su članovi kako su provedeni različiti oblici usavršavanja, pohađane su različite radionice prijateljske Udruge Našica. U cilju podizanja stručne razine i znanja članova Udruge uz pomoć OBŽ i grada Belišća uspjeli smo do današnjeg dana informatički obrazovati 4 člana za dobivanje certifikata ECDL. Najznačajnija aktivnost Udruge u prošloj godini bila je provedba edukacije odgovornih osoba u udrugama na području Valpovštine. Edukacija se odnosila na novi Zakon o Udrugama i Novom Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Edukacija je podijeljena na 2 predavanja od kojih je jedno održano u rujnu, a drugo u listopadu 2015.godine. Na predavanjima je sudjelovalo oko 60 predstavnika udruga koji su uočili važnost i ozbiljnost novoga Zakona o udrugama. Udruga je u prošloj godini bila gost RIFIJ-ade u Vinkovcima. URFD Valpovštine sudjelovala je u 3 discipline: pikadu, kartanju belota i nogometu. Jedina uspješna disciplina za URFD Valpovštine bila je nogomet gdje je Valpovština zajedno s Našičanima osvojili prvo mjesto. Program rada za 2016. godinu i Financijski plan za 2016. godinu je također usvojen. Prema programu rada za 2016. godinu, nastaviti će se pomlađivati članstvo. U cilju podizanja stručne razine i znanja članova Udruge prisustvovat će se radionicama koje će organizirati susjedne Udruge Osijek, Našice i Beli Manastir i pokušat će se svake godine održati jedna radionica u gradu Belišću. Prijavljen je jedan samostalni projekt na natječaj grada Belišća i isti u Osječko-baranjsku županiju. Projekt pod nazivom „Edukacijom o e-računovodstvu do očuvanja okoliša“ planira se educirati poslodavce o ekološki odgovornom poslovanju, a čime se čuva okoliš i pridonosi zdravijem i boljem životu. Edukacija je u planu u zadnjem dijelu godine. Planira se i sudjelovanje na sportskim igrama u Vukovaru, sajmovima udruga te drugim manifestacijama na ovom području. Skupštini su prisustvovali gosti iz Osijeka, Našica i Belog Manastira. Nakon održane skupštine, večera i nastavak neformalnog druženja, održao se u dvorani “Kristal” u Belišću.