Seminar porezne prijave i financijski izvještaji za 2011.

24. 1. 2012.

Osijek, 26. 01. (četvrtak) 2012. – Hotel Mursa, Bartola Kašića 2

Početak u 9,30 sati (prijam od 8,45)

PROGRAM SEMINARA

1. Konačni obračun PDV-a za 2011. i izrada PDV-K obrasca
• izmjene u oporezivanju PDV-om tijekom 2011.
• oporezive i oslobođene isporuke
• podjela i ispravak pretporeza
• PDV kod osobnih automobila, reprezentacije, promidžbe, sponzorstava i donacija
• podjela pretporeza
• iskazivanje razlike po konačnom obračunu
• sastavljanje i usklađenja kroz PDV-K
• ulazak u sustav PDV-a u 2012. i dr.

2. Obračun poreza na dobit za 2011. i izrada PD obrasca
• izmjene u oporezivanju dobiti tijekom 2011.
• porezno nepriznati troškovi i prihodi na koje se ne plaća porez
• reprezentacija, promidžba, donacije i sponzorstva
• evidentiranje plovila, zrakoplova i kuća za odmor u imovni društva
• predujmovi dobiti i isplata zadržane dobiti
• olakšice i poticaji
• utvrđivanje porezne obveze za 2011. i akontacija za 2012. i dr.

3. Ostale aktualnosti

4. Obračun poreza na dohodak za 2011. i izrada DOH obrasca
• tko mora a tko može podnijeti godišnju poreznu prijavu
• kada se isplati podnijeti godišnju poreznu prijavu
• popunjavanje DOH obrasca s obrazloženjem pojedinih pozicija

5. Plaće u 2012.

6. Godišnji obračun doprinosa, naknada, članarina i renti za 2011.

7. Financijski izvještaji za 2011.
• vrste, rokovi i javna objava financijskih izvještaja
• obvezni prilozi uz financijske izvještaje za 2011.
• vrijednosna usklađenja imovine
• obveza ustroja rezervacija za neiskorištene godišnje odmore
• odgođeni i unaprijed plaćeni porez i dr.

8. Odgovori na pitanja
Predavači:
• mr. sc. Slavica Pezer Blečić
• TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: TEB-ov časopis “Financije, pravo i porezi” – FIP br. 1/2012.
Dopunski primjerci časopisa moći će se nabaviti na seminaru po cijeni od 120,00 kn/kom.
Godišnja pretplata na 12 brojeva FIP-a i povezani paket konzultantskih usluga za 2012. iznosi 1.150,00 kn, a zajedno s internetskim izdanjem 1.400,00 kn.

Kotizacija:
Naknada za seminar iznosi 450,00 kn s PDV-om
• u cijenu je uključen časopis “Financije, pravo i porezi” – FIP 1/12. i osvježavajući napitak.
Popust: Pretplatnici FIP-a imaju pravo na 20% popusta, pa kotizacija iznosi 360,00 kn ako je pretplata za 2012. godinu podmirena u cijelosti.
Gratis: Jedan sudionik iz tvrtke koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2012. godinu podmirena.

UPLATA: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun UDRUGE RFD OSIJEK 2500009-1102015909, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Napominjemo da Vam je i TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. uputio poziv za ovaj seminar.

OBAVIJEST TEB SEM 260112 PODUZETNICI