URFD Valpovo radna grupa za praćenje natječaja

13. 7. 2011.

Dana 12.07.2011. u prostorijama URFD u Belišću, I.G.Kovačića 49 s početkom u 18h sastala se radna grupa za praćenje natječaja. Prisutni su bili Marija Kušić, Dragan Vidošić, Marija Kukučka, Karmela Jurina, Davor Sabljak, Sandra Bašić, Dinko Župan, Milka Čalić, Nataša Holjevac, Gordana Poljak i Vedran Galeta. Ispričala se: Tatjana Andraković.

Predsjednica URFD Marija Kušić prisutne je upoznala sa radom udruge te sa svrhom okupljanja navedene radne grupe. Budući se URFD kao i ostale udruge ne financiraju više putem donacija, potrebno je pratiti sve natječaje koje objavljuju resorna ministarstva, EU, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i ostali donatori, kako bi se osmislili projekti, ostvarila prijava na iste i osigurao nesmetani rad udruge.

Tijekom rasprave odlučeno je da se uspostavi suradnja sa Centrima za poduzetništvo u Belišću i Valpovu, LAG Karašica i Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje.

Formirane su tri radne grupe, koje će pratiti, educirati se i izrađivati projekte za određene natječaje. Svaka radna grupa ima dva člana i voditelja. Dogovoreno je da se do kraja ovoga tjedna svaka grupa sastane još jednom kako bi utvrdili kalendar objavljenih natječaja.