ZAPISNIK I ZAKLJUČCI SA SASTANKA UDRUGA RFD

24. 4. 2012.

Sa sastanka udruga RFD: Beli Manastir, Đakovo, Našice, Nova Gradiška, Osijek, Požega, Slavonski Brod, Valpovo, Vinkovci, Vukovar i Županja, održanog 19.3.2012. godine s početkom u 15,00 sati u prostorijama URFD Požega, Vukovarska 8.

Sastanku su nazočili predsjednici pozvanih udruga: Marija Kerovec-predsjednica udruge Beli Manastir, Slavko Troha-predsjednik udruge Đakovo, Antun Kuricek-predsjednik udruge Našice, Ivanka Prpić-predsjednica udruge Nova Gradiška, prof.dr.sc. Branimir Marković-predsjednik udruge Osijek, mr.sc. Ivan Čolak-predsjednik udruge Požega, mr.sc. Ivan Jurković-predsjednik Nadzornog odbora, Luka Balenović-predsjednik Gospodarske komore Požega, mr.sc. Ivan Prša-predsjednik udruge Slavonski Brod, Marija Kusić-predsjednica udruge Valpovo, Josip Bergles-predsjednik udruge Vinkovci i Slobodan Stojanović-predsjednik udruge Vukovar.
Odsutni: Josip Branković-predsjednik udruge Županja.

Sastanak je vodio predsjednik HZRIF mr.sc. Bogomil Cota uz aktivno sudjelovanje zamjenika predsjednika prof.dr.sc. Danimira Gulina.

DNEVNI RED:
1. AKTIVNOSTI HRVATSKE ZAJEDNICE I UDRUGA U OSTVARENJU PROGRAMA RADA

I.Čolak je pozdravio nazočne u ime Udruge RFD Požega i naglasio da nakon 25 godina postojanja, udruga je 2011. godine dobila na korištenje prostorije od Grada Požege. Prostorije su uredili vlastitim sredstvima, ulaganje je iznosilo cca 40.000,00 kuna. Do sada su u prostorijama održali četiri radionice.
Luka Balenović, predsjednik Obrtničke komore, je pozdravio u ime Gospodarske komore Požega, te upoznao s gospodarskom i kulturnom aktivnosti cijele požeške županije. Zaželio je ugodan boravak i druženje u gradu Požegi.
B.Cota zahvalio je predsjedniku Udruge gospodinu Čolaku i predsjedniku Obrtničke komore gospodinu Balenoviću na organizaciji sastanka.
Nakon uvodnog izlaganja i danih prijedloga predsjednika Zajednice mr.sc. Bogomila Cote vodila se rasprava u kojoj su sudjelovali svi predsjednici udruga, zamjenik predsjednika i glavni urednik časopisa «RIF» prof.dr.sc. Danimir Gulin. Iz uvodnog izlaganja i rasprave zaključeno je:
– na posljednjoj sjednici Glavnog odbora, a na traženje Udruge Osijek i Našice zaključeno je da regionalne sastanke treba održavati jer na tim sastancima udruge neposredno ukazuju na aktivnosti koje provode, te na probleme koje u radu imaju .
– Raspravu usmjeriti na bolje i uspješnije ostvarivanje programa rada za 2012.i bolju suradnju Zajednice i udruga.
– Poticati rad udruga koje imaju objektivnih mogućnosti, a u aktivnostima zaostaju uglavnom zbog subjektivnih razloga.
– Udruge se trebaju povezivati međusobno naročito kod održavanja savjetovanja i seminara. Pojedine udruge održavaju konzultacije u poslijepodnevnim satima što Zajednica podržava te je moguće angažirati i savjetnike iz Zajednice.
– Zajednica se stručno ojačala u savjetničkom djelu, zaposlen je dosadašnji vanjski suradnik Ivan Čevizović u stalni radni odnos.
– Društvenu aktivnost u udrugama treba održavati. Podržati RIFIJADU uz sudjelovanje ostalih udruga.
– Program simpozija je napravljen i objavljen u časopisu broj 3, održava se u Dubrovniku od 17.-19.5.2012. Ministar financija je prihvatio temu. Udruge se trebaju angažirati na promidžbi, te se sugerira povezivanje za organizirani autobusni prijevoz, organizirati u polasku ili u povratku izlete te se međusobno teritorijalno povezati.
– 15. savjetovanje Sekcije internih revizora održat će se koncem mjeseca rujna u Baškoj na otoku Krku. Udruge se trebaju angažirati na promidžbi.
– Glavni odbor i Predsjedništvo održat će se u Dubrovniku za vrijeme simpozija.
– Koncem studenoga održat će se Konferencija MSFI/HSFI gdje je potrebno da se udruge angažiraju na promidžbi.
– Više pažnje dati Danu računovođa i financijskih djelatnika koji se obilježava 21.10., pripremiti tekst i objaviti u časopisu
– Kodeks etike koji smo preuzeli od IFAC-a prihvaćen je na Glavnom odboru i napravljen je skraćeni tekst i donekle ugrađen status računovođa. Kad Kolegij prihvati skraćeni tekst bit će objavljen u časopisu . Udruge na svojim skupovima trebaju promicati Kodeks.
– 2011. godinu Zajednica je završila uspješno te je zadovoljna rezultatima. Financijski rezultat za 2 mjeseca 2012. godine je također dobar.
– Održani seminari i savjetovanja u ovom razdoblju vrlo su uspješni i posjećeni, evidentirano je cca 3.000 sudionika.
– Izdavačka djelatnost ostvaruje se prema planu, broj pretplata na časopis je približno kao i prethodne godine. Angažirati se na promidžbi časopisa i novim pretplatnicima.
– Raditi na jačanju članstva u udrugama te ih pomlađivati. Članarine je dobro uvesti, kako za fizičke osobe tako i za pravne.
– Podržava se suradnja s obrtničkim i gospodarskim komorama, te potaći što bolju suradnju s državnim tijelima
– Nivo obrazovanosti u računovodstvenim servisima je uglavnom nizak, utjecati na kvalitetu osoba koje u njima rade.
– Ažurirati knjigu mišljenja ministarstva financija, u časopisu objavljivati veći broj mišljenja
– Organizirati seminare i edukacije na temu što nas čeka ulaskom u Europsku uniju na području carina i špedicije i drugim pitanjima.
– Surađivati s Ministarstvom financija i voditi računa o modalitetima suradnje. Kroz suradnju potencirati pitanje da se zakonskim putem utvrdi tko može voditi knjigovodstvo odnosno računovodstvo.
– Informirati putem časopisa, na savjetovanjima i tijelima Zajednice o radu Odbora za standarde financijskog izvještavanja
– Udruga RFD Osijek je zakazala za 5.5.2012. godine izvještajnu Skupštinu
– Vidjeti mogućnost smanjenja kotizacije za simpozij
– Udruga RFD Našice ove godine ima Izbornu skupštinu, razmišlja o izboru novog predsjednika.
– Udruga Valpovo je izradila WEB stranicu, svaki mjesec je ažuriraju. Skupštinu planiraju za jesen.
– Časopis «RiF» treba izlaziti ranije naročito kad su promjene u propisima.
– Zajednica bi trebala poslati svim udrugama popis pretplatnika na časopis «RIF» kako bi udruge mogle znati tko ne prima časopis i raditi na animiranju novih pretplatnika.
– Sportski susreti «Rifijada» će se održat 8.9.2012. u Požegi.
– Na internet stranice Zajednice potrebno je staviti sve obrasce koje korisnici moraju popunjavati sa znakom RIF-a.
– Statut bi trebalo proširiti sa pravnicima i informatičarima kako bi predstavnici tih struka bili zastupljeni u Zajednici.
– Predlaže se tiskanje izdanja sažetka međunarodnih računovodstvenih standarda.
– Seminare u organizaciji udruga Zajednica treba objaviti na svojim internet stranicama.
– Udruga Nova Gradiška imala je zastoj u radu, nije redovito održavala Izborne skupštine a glavni razlog je prostor. Skupštinu će održati koncem 3. mjeseca 2012. godine. Nastojat će aktivirati rad udruge, aktivirat će mlade osobe i promijeniti neke članove tijela udruge.