Zapisnik sa sastanka Izvršnog odbora URFD Valpovštine održanog dana 02.04.2012

21. 5. 2012.

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH
DJELATNIKA VALPOVŠTINE VALPOVO
I.G.KOVAČIĆA 49
31551 BELIŠĆE
OIB: 88440106462

Belišće, 02.04.2012.

ZAPISNIK sa sastanka Izvršnog odbora URFD Valpovštine održanog dana 02.04.2012., ponedjeljak, u prostorijama URFD, I. G. Kovačića 43, Belišće, s početkom u 19.00 sati.

Prisutni: Marija Kušić, Dragan Vidošić, Jasna Stojaković, Zlatko Ivošević, Marin Vuksanić i Trpimir Novaković.
Opravdano odsutni: Jadranka Korošić, Karmela Jurina, Gorana Špoljarić, Milka Furlan i Luka Zubčić.
Neopravdano odsutni: Ivica Majdenić, Mirko Novoselić, Dalibor Berečić, Tatjana Andraković.

Sastanak je otvorila predsjednica Udruge Marija Kušić i predložila slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izvještaj sa regionalnog sastanka udruga Slavonije i Baranje
2. Organizacija odlaska na 47. simpozij „Financijska i računovodstvena regulativa u funkciji razvoja gospodarstva RH“ koji se održava u Dubrovniku od 17. do 19. svibnja 2012.
3. Razno

Točka 1.

Izvještaj sa regionalnog sastanka podnijela je predsjednica Marija Kušić i napomenula da je sastanak održan u Požegi, gdje su bili predstavnici svih Udruga Slavonije i Baranje i predsjednik HZ računovođa Zagreb gospodin Bogumil Cota.

Na sastanku je bilo riječi o radu Udruga računovođa Slavonije i Baranje te je istaknuto da je rad svih Udruga zadovoljavajući osim Udruge Nova Gradiška koja nije aktivna. Isto tako je rekla da su pojedine udruge sa malim brojem članova te da je teško organizirati seminare, te se takve udruge trebaju udružiti pri organizaciji seminara a kao primjer je naveden seminar u Vukovaru koji se održao 27.01.2012. godine u organizaciji Udruga Vukovar i Vinkovci gdje je i naša Udruga bila prisutna sa 8 članova. Napomenula je da bi takav seminar trebala održati i naša Udruga u suradnji sa Udrugom Baranja-Beli Manastir.

Točka 2.

Tajnik Udruge Dragan Vidošić je upoznao prisutne sa 47. simpozijem koji se održava u Dubrovniku od 17.-19.05.2012. godine. Napomenuo je da bi bilo dobro otići na simpozije te da postoji mogućnost zajedničkog prijevoza autobusom koji organizira Udruga Osijek. Obavijest o održavanju simpozija bit će poslana svim našim članovima kako bi na vrijeme mogli uplatiti kotizaciju i rezervirati smještaj.

Točka 3.

Pod ovom točkom dnevnog reda Marija Kušić je rekla da trebamo održati Izvještajnu godišnju skupštinu u vidu izleta bilo sada do šestog mjeseca ili na jesen. Isto tako je napomenula da se sportske igre računovođa održavaju 08.09.2012. godine u Požegi te treba napraviti dobre ekipe za sportska natjecanja.
Za lokaciju izleta za godišnju skupštinu će se pobrinuti Marija Kušić, Marin Vuksanić i Dragan Vidošić te obavjestiti ostale članove Izvršnog odbora na slijedećem sastanku. Marija Kušić je prisutne upoznala s Sastanak je završen u 20 sati.

Tajnik: Dragan Vidošić
Predsjednica: Marija Kušić