ZAPISNIK sa sastanka Izvršnog odbora URFD Valpovštine održanog dana 03.03.2014.

20. 3. 2014.

UDRUGA RAČUNOVOĐA
I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
VALPOVŠTINE
BELIŠĆE, I. G. KOVAČIĆA 49
BELIŠĆE, 03.03.2014.

ZAPISNIK

sa sastanka Izvršnog odbora URFD Valpovštine održanog dana 03.03.2014. godine sa početkom u 19 sati. Prisutni: Marija Kušić, Dragan Vidošić, Gorana Špoljarić, Dalibor Berečić, Marin Vuksanić, Zlatko Ivošević i Mirko Novoselić Opravdano odsutni: Jasna Stojaković, Jadranka Korošić, Luka Zubčić i Milka Furlan.

Sastanak je otvorila predsjednica Udruge Marija Kušić i predložila slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice
2. Izvještaj o aktivnostima u protekloj godini
3. Novi Zakon o udrugama
4. Novi Zakon o financijskom poslovanju udruga
5. Pripreme za 14. Sportske igre
6. Natječaj grada Belišća za financiranje udruga
7. Izvještaj o uplaćenoj članarini za 2013. i 2014.
8. Razno

Točka 1.

Nakon čitanja zapisnika sa prošle sjednice isti je jednoglasno usvojen.

Točka 2.

Predsjednica Marija Kušić je rekla da je malo smanjena aktivnost Udruge u protekloj godini jer je ona imala osobnih problema, te se manje angažirala na poslovima vezanim uz Udrugu.

Točka 3.

Marija Kušić je upoznala prisutne sa novim zakonom o Udrugama koji regulira tko može osnovati Udrugu te ako prijeđe ukupan prihod od 230.000,00 kn mora voditi dvojno knjigovodstvo što nije slučaj sa našom Udrugom. Isto tako Udruge po sajmovima smiju prodavati samo svoje proizvode.

Točka 4.

Pod ovom točkom dnevnog reda svi prisutni su upoznati sa novim Zakonom o financijskom poslovanju.

Točka 5.

Pod ovom točkom dnevnog reda Marija Kušić je upoznala prisutne da smo mi ove godine organizatori 14. Sportskih susreta računovođa te da moramo krenuti sa pripremama. Dogovoreno je da već sutra M. Kušić i Marin Vuksanić idu na pregovore za dvoranu u kojoj bi se trebali smjestiti gosti poslije natjecanja za večeru i zabavni dio programa. Predsjednica ide na dogovor sa gosp. Janjom Čeliković predsjednicom TZ grada Belišća kako bi se naše igre održale u vrijeme održavanja jesenskog sajma obrtnika te bi tako zajednički upotpunili ponudu. Zaduženi su Marin Vuksanić, Dragan Vidošić i Dalibor Berečić za upit o postavljanju šatora ukoliko ne možemo dobiti dvoranu. Zadužen je Zlatko Ivošević da vidi za catering za doručak.

Točka 6.

M. Kušić je iznijela da se ne možemo prijaviti na Natječaj grada Belišća jer ne financiraju jednodnevne manifestacije. Lane smo se prijavili na natječaj za stručno osposobljavanje i kako nije bilo drugih zainteresiranih M. Kušić je poslala svoja dva radnika te još doplatila razliku novca za osposobljavanje djelatnika.

Točka 7.

Pod ovom točkom M. Kušić je rekla da je naplata članarine za prošlu godinu katastrofalna i da to moramo popraviti ove godine ako mislimo nastaviti rad Udruge, a pogotovo što smo organizatori 14. sportskih susreta računovođa. Zamolila je sve prisutne da uplate članarinu te da u svojim poduzećima isto tako upozore naše članove koji nisu podmirili članarinu.

Točka 8.

Kako smo u prethodnim točkama spomenuli sve bitno za rad Udruge pod ovom točkom nije bilo rasprave.

Sastanak je završio u 20,00 sati.

Zapisničar: Predsjednica Udruge:
Dragan Vidošić Marija Kušić