Zapisnik sa sastanka izvršnog odbora

05. 9. 2011.

UDRUGA RAČUNOVOĐA I
FINANCIJSKIH DJELATNIKA
VALPOVŠTINE
Valpovo, 30.08.2011. godine

ZAPISNIK

sa sastanka Izvršnog odbora Udruge računovođa i financijskih djelatnika Valpovštine održanog dana 30.08.2011. godine u prostorijama Općine Petrijevci sa početkom u 19,00 sati.

Prisutni: Marija Kušić, Dragan Vidošić, Marin Vuksanić, Karmela Jurina, Zlatko Ivošević, Jasna Stojaković, Milka Furlan, Ivica Majdenić i Mirko Novoselić.

Sastanak je otvorila predsjednica Udruge Marija Kušić i predložila slijedeći:

DNEVNI RED:

Izvještaj o radu lipanj-kolovoz 2011. godine;
Informacije o manifestaciji Jesen u Baranji-fišijada u Belom Manastiru;
Sportske igre u Slavonskom Brodu;
Informacija o izletu u Vilany;
Razno.

Kako drugih prijedloga nije bilo dnevni red je usvojen jednoglasno.

Točka 1.

Marija Kušić se osvrnula na rad Udruge od lipnja te rekla kako smo zajedno sa Udrugom Našice bili tri dana na Murteru te da treba na godinu što više članova povesti na to putovanje. Ove godine su na izletu bili Dragan Vidošić i Ivica Majdenić.

Isto tako je rekla da smo uspostavili vezu sa Poduzetničkim centrom za besplatnu informatičku naobrazbu. Nadalje je istakla da je u sedmom mjesecu održan sastanka sa desetak naših članova gdje smo podijelili zadatke za praćenje natječaja Europskih fondova te da vidimo gdje bi mogli napraviti projekt kao Udruga te ostvariti sredstva za rad Udruge. Utvrđeno je kako je naša Udruga jedini inicijator izrade projekata na području Valpovštine.

Napomenula je da raste broj naših članova i da je on trenutno 87 te da svi trebaju i nadalje raditi na povećanju članstva.

Točka 2.

Vidošić Dragan je upoznao prisutne sa manifestacijom “Jesen u Baranji” gdje smo dobili poziv od Udruge Beli Manastir gdje možemo ići i kao natjecatelji i kao gosti. Dogovoreno je da ćemo imati predstavnika, a za to će se pobrinuti Marin Vuksanić i Marija Kušić, dok se gosti trebaju prijaviti kod Marije Kušić najkasnije do 01.09.2011. godine.

Točka 3.

Marija Kušić je upoznala prisutne da se sportske igre računovođa ove godine održavaju u Slavonskom Brodu 17.09.2011. godine i da će svi članovi biti na vrijeme obaviješteni čim primimo dopis da znamo u kojim će se disciplinama natjecati. Za natjecateljski dio su zaduženi Marin Vuksanić i Dragan Vidošić, a zaključeno je da se na igre ide osobnim automobilima.

Točka 4.

Sa izletom u Vilany-Mađarska prisutne je upoznao Marin Vuksanić te rekao da on ima iskustva sa organizacijom te da će on organizirati izlet zajedno sa Udrugom Našice i Slavonski Brod. Iznio je da ima prijetelja koji ima Wellnes centar u Siklosu te da se može i prespavati, te koristiti razne usluge (masaža, sauna).

Točka 5.

Rečeno je da treba provjeriti kada se otvara natječaj o prekograničnoj suradnji Hrvatske Mađarska te trebamo biti partneri gradu Belišću. Ovaj zadatak je povjeren Mariji Kušić i Karmeli Jurina.

Zlatko Ivošević je uspostavio vezu sa srednjom školom Valpovo preko ravnatelje gospodina Tonkovića i dogovorio sastanak sa istim na koji će otići zajedno sa Marijom Kušić kako bi se nastavila suradnja Udruge i Srednje škole Valpovo.

Isto tako je rečeno da HZZO seli u nove prostore te trebamo provjeriti gdje bi mi mogli dobiti svoje prostore. Za ovaj zadatak se javila gospođa Milka Furlan koja će provjeriti gdje se možemo javiti za prostor.

Na kraju sastanka predsjednica Marija Kušić se zahvalila općini Petrijevci i članovima Izvršnog odbora iz Petrijevaca koji su nam omogućili održavanje sastanka Udruge po prvi puta u Petrijevcima. Zahvalila se na srdačnom dočeku i napomenula kako ćemo i ubuduće kad to bude bilo moguće održati sastanak u prostorima Općine Petrijevci.

Sastanak je završen u 20 sati i 15 minuta.

Tajnik: Dragan Vidošić
Predsjednica: Marija Kušić